Tijdens het grootste deel van de zwangerschap is er geen gevaar voor de baby wanneer de moeder getroffen wordt door de Vijfde ziekte. Een risico is er echter wel wanneer in een vroeg stadium van de zwangerschap een infectie plaatsvindt die leidt tot de Vijfde ziekte bij de moeder.

 Eerste 20 weken zwangerschap en Vijfde ziekte

De eerste 20 weken van de zwangerschap zijn cruciaal in de ontwikkeling van de baby. In deze periode worden alle weefsels en organen gevormd. Een fout in deze weken kan dan ook grote gevolgen hebben. Helaas is gebleken dat wanneer de moeder in deze periode lijdt aan de Vijfde ziekte, dit negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de baby. Uit onderzoek is gebleken dat bij 9% van de moeders die in de eerste 20 weken van de zwangerschap geïnfecteerd zijn met het virus, er spontane abortus optreedt. Hierbij zijn de eerste weken nog van groter belang voor de gezondheid dan de laatste weken van deze periode.

 Tweede trimester en later

In zeldzame gevallen kan in het tweede trimester van de zwangerschap de baby geïnfecteerd raken wanneer de moeder de infectie ook heeft. Dit kan leiden tot vochtophoping in de baby (oedeem) en soms ernstige bloedarmoede. Soms kan dit zelfs leiden tot de dood van de baby. Verderop in de zwangerschap zijn er geen aanwijzingen voor negatieve gevolgen door het virus. Bij levend geboren baby’s zijn er geen aanwijzingen voor afwijkingen veroorzaakt door de infectie.